Helden van het eerste uur

In de jaren 70 en 80 vestigden zich steeds meer gastarbeiders uit Marokko in IJsselstein en omgeving. Met hen kwam ook de vraag om een islamitisch gebedsruimte waar zij hun dagelijkse gebeden konden verrichten en waar ook de vrijdagpreek kon worden gehouden. Zij zorgden ervoor dat er een gebedsruimte gehuurd werd aan de randdijk.

Bouw Moskee Taoba

Onze gemeenschap groeide eind jaren 80 snel waardoor er een behoefte was aan meer ruimte voor de gezamenlijke gebeden. Daarnaast groeide bij de ouders in onze gemeenschap ook de behoefte voor het onderwijzen van hun kinderen in het Arabisch en de islam. Een nieuwe droom herrees. Een permanente plek waar moslims uit IJsselstein en de omgeving hun geloof konden praktiseren, waar zij bijeen konden komen en waar zij hun kinderen konden onderwijzen in het Arabisch en de islam.

In 1996 werd deze droom werkelijkheid. Een prachtige gebedshuis waar, tot op de dag van vandaag, dagelijks opgeroepen wordt tot het gebed. Een gebedshuis waar de kinderen van onze gemeenschap worden onderwezen en waar leden van onze gemeenschap bij elkaar komen.

Een IJsselsteinse moskee

Een belangrijke pijler binnen onze vereniging is onze betrokkenheid bij onze IJsselsteinse samenleving. Wij proberen voortdurend onze steentje bij te dragen aan een beter IJsselstein. Zo stonden wij aan het wieg van de succesvolle buurtvadersproject en organiseren wij dialoogbijeenkomsten in teken van de dag van het dialoog. Daarnaast vinden wij het erg belangrijk om goed contact te hebben met de kerkelijke instellingen in IJsselstein.

Het bestuur

Onze bestuur bestaat uit leden van onze gemeenschap die zich op vrijwillige basis inzetten voor onze gemeenschap. De bestuursleden hebben allen een portefeuille waar zij verantwoordelijk voor zijn.

Gezamenlijk is het bestuur verantwoordelijk voor de gang van zaken van onze moskee. Daarnaast zet het bestuur zich in om de participatie van de moslimgemeenschap in IJsselstein te bevorderen. Ook beoogt het bestuur door middel van rondleidingen en dialoogbijeenkomsten IJsselstein bekend te maken met onze religie.