Broederschap

 

Velen van onze gemeenschap kennen elkaar hun hele leven. Ze zijn met elkaar opgegroeid en hebben nu zelf hun eigen gezinnen. Het is mooi om te zien dat vriendschappen die onze leden in hun jonge jaren als leerlingen tot heden onderhouden. Wij bieden dan ook graag alle ruimte aan onze leden om elkaar bij ons te ontmoeten en met elkaar te groeien zowel in het wereldse als in het hiernamaals.